Trenér Michal Tesař, tel: 724 660 054

trénink v pátek  v 16:00 h  na UMT městského stadionu Střelnice Domažlice.

Děti ročník 2012, 2013.